İş Makinesi Veraset Sonucu Tescil İşlemleri

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

- Veraset ilamı aslı,

- Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz,

- İş Makinesi sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),

- İş Makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz