Kooperatif Ana Sözleşme Değişiklik İşlemi

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

3-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

4-) Hazirun cetveli

5-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6-) Tadilat Sözleşmesi (2 nüsha)

7-) Tadilatın onaylandığına ilişkin bakanlık izin yazısı aslı.