Kooperatif Genel Kurul İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir)

3-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

4-) Hazirun cetveli

5-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise:

1-) Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (TSM tarafından onaylanacak (1 nüsha)) Görev Kabul Beyanı

2-) Yetkililerin kooperatif unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi 


Önemli Not: Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.