Kooperatif Şube Açılış İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Oda Kayıt Dilekçesi

* Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır. 

3-) Oda kayıt beyannamesi 

* Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır.

4-) Şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararı (1 adet noter onaylı)

* Bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.

5-) Şube temsilcisinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce unvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

6-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Sivas dışında ise, Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. maddesine göre alınan belge

7-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Sivas dışında ise, merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi