Kooperatif Şube Değişiklik İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır.

3-) Şubede yapılan değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)

4-) Merkezi Sivas dışında ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti