Kooperatif Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli

3-) Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel Kurul Kararı (noter onaylı-2 nüsha) ile Hazirun cetveli. 

4-) Kooperatif malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor