Limited Şirket Sigorta Acenteliği Tescil İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

  • - Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

  • - Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

3-) Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha) MERSİS'e taranmış ve işlenmiş olacak.

4-) Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi