Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası, ticaret siciline kayıt edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenlerin Hükümet merkezinde bütün Türkiye’ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsusu gazete ile yapılmasını hükme bağlamıştır.

Gazetede, kanun ve tüzüklerin emrettiği diğer ilanlar ve mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ve iflas memurluğu tarafından hazırlanan iflas ve konkordatoya ait kazai kararlar da yayınlanmaktadır.

TTSG’de yayınlanan ilanların ücretleri Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra ve TTSG’de  bu tarifenin yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan ticaret sicil gazeteleri 7 gün 24 saat Online olarak e-imzalı şekilde alınabilir.

Ücrete tabidir.