Vakıf ve Dernek İktisadi İşletmelerinin Kapanış İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesine ilişkin derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

3-) İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış kapanış beyanı