Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ihale ilanı
  • Başlangıç: 25-05-2021
  • Bitiş: 07-06-2021

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Müdürlüğü) 14.06.2021-15.06.2021-16.06.2021 tarihlerinde 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre ve 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışları yapılacak kamu konutlarına ve taşınmazlara ait ilan metni için tıklayınız.