Kümelenme (UR-GE) ProjeleriULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJELERİ

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.

Kümelenme projeleri ile firmaların, Odamız önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Tüm faaliyetler iş birliği kuruluşlar tarafından prefinanse edilmektedir.

Odamız Tarafın Yürütülen Kümelenme Projeleri:

PROJE ADI

BÜTÇESİ

İÇERİĞİ

Sivas Doğaltaş ve Maden Sektörü Kümelenme Projesi

664.000,00 $

Firmaların kümelenerek yurt dışı pazarlara açılmasının desteklenmesi

Diğer Ulaşım Araçlarının ve Parçalarının İmalatı Sektöründe Kümelenme  Projesi

750.000,00 $

Firmaların kümelenerek yurt dışı pazarlara açılmasının desteklenmesi


İçeriğe Ait Video ve Görseller